แนะนำตัว

ชื่อ นาย อดิสรณ์ หิรัญชา รหัสนักศึกษา 603021064-3
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

71total visits,1visits today

www.000webhost.com